Kërkesat minimale të sistemit:

CPU: Intel Pentium 3 or AMD Athlon XP Processor
RAM: 128 RAM
VGA: 64 MB (ose ma te madhe)
DX: DirectX 9
OS: Windows XP
HDD: 1GB hapsirë e lirë
Sound: DirectX 9 compatible Sound Card